Trang Chủ
Game Thủ & Clan

Video+Kết quả Vòng loại giải Aoe Hà Nội Open 3 ngày 20-1-2013

08:28:41 AM - Jan 19, 2013 · 816

Giải ép đời đang thuộc về Mario của GTV HandSome 8p05 Per

Link xem lại video:

Chung Kết:

Máy Thái Bình: http://clip.cohet.vn/Thai-Binh-vs-Ha-Noi-Chung-Ket-Ha-Noi-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1016.html 

Máy Hà Nội: http://clip.cohet.vn/Ha-Noi-vs-Thai-Binh-Chung-Ket-Ha-Noi-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1015.html 

Vòng bảng: 

http://clip.cohet.vn/Vong-bang-Aoe-Ha-Noi-Open-3-ngay-19-1-2013/video-tran/1009.html 

Vòng Tứ Kết:

http://clip.cohet.vn/GameTV-HandSome-vs-Thai-Binh-Tu-Ket-HN-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1010.html 

http://clip.cohet.vn/9x-GameTV-vs-Chem-Bo-Ne-Tu-Ket-Ha-Noi-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1011.html 

http://clip.cohet.vn/Ha-Noi-vs-Thanh-Nien-Ha-Noi-Tu-Ket-Ha-Noi-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1012.html 

Bán Kết:

Hà Nội vs Chợ Vinh:

http://clip.cohet.vn/Ha-Noi-vs-Cho-Vinh-Ban-ket-Ha-Noi-Open-3-ngay-20-1-2013/video-tran/1013.html 

 

Vòng 1/16

- Nhất A Nghệ An 1 - 3 GTV HandSome Nhì B (Cặp 1)
- Nhất B Vĩnh Phúc 2 - 3 9x Hà Đông Nhì A (Cặp 2)
- Nhất C Thái Bình-1 3 - 0 KT Pro Nhì D (Cặp 3)
- Nhất D chovinh.com 3 - 0 Beat VN Nhì C (Cặp 4)
- Nhất E GTV 9x 3 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ Nhì F (Cặp 5)
- Nhất F Hà Nội-1 0 - 0 HN Đẹp Zai Nhì E (Cặp 6) - HN Đẹp Zai bỏ
- Nhất G Chém Bố Né 3 - 2 Mềm Mại Nhì H (Cặp 7)
- Nhất H TN Hà Nội 3 - 1 Nam Trực Nhì G (Cặp 8)


Vòng Tứ Kết

TK 1: Cặp 1 GTV HandSome 3 - Cặp 3 Thái Bình-1 
TK 2: Cặp 2 9x Hà Đông 0 - Cặp 4 chovinh.com
TK 3: Cặp 5 GTV 9x 4 - Cặp 7 Chém Bố Né
TK 4: Hà Nội-1 4 - Cặp 8 TN Hà Nội


Vòng Bán Kết

BK 1: TK 1 Thái Bình-1 4 - TK 3 GTV 9x
BK 2: TK 2 chovinh.com 3 - TK 4 Hà NộiVòng Chung Kết

BK 1 Thái Bình 4 - Hà Nội BK 2


BẢNG A
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Nghệ An
4
0
12
8/3
2
9x Hà Đông
3
1
9
7/3
3
Công Đoàn
0
0
0
0/0
4
Thanh Trì
0
0
0
0/0
5
KM Rực Rỡ
0
0
0
0/0
6
Đan Phượng
0
0
0
0/0


Kết quả. Team Công Đoàn thay Anh Em. Đan Phượng bỏ

- Nhất: Nghệ An
- Nhì: 9x Hà Đông


Nghệ An 2 - 1 Thanh Trì
Nghệ An 2 - 1 CôngĐoàn
Nghệ An 2 - 1 9x Hà Đông
Nghệ An 2 - 0 KM Rực Rỡ

Thanh Trì 2 - 0 Công Đoàn
Thanh Trì 0 - 2 9x Hà Đông
Thanh Trì 2 - 1 KM Rực Rỡ

Công Đoàn 1 - 2 9x Hà Đông
Công Đoàn 2 - 1 KM Rực Rỡ

9x Hà Đông 2 - 0 KM Rực RỡBẢNG B
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Vĩnh Phúc
1
0
3
2/1
2
GTV HandSome
0
1
0
1/2
3
87 Lê Thanh Nghị
0
0
0
0/0
4
CĐXD Nam Định
0
0
0
0/0
5
Tennis AllStarts
0
0
0
0/0
6
Gia Lâm Thôn
0
0
0
0/0


Kết quả. 87 LTN, CĐXD, AllStarts, GLThôn bỏ cuộc

- Nhất: Vĩnh Phúc
- Nhì: GTV HandSome


GTV HandSome 1 - 2 Vĩnh PhúcBẢNG C
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Thái Bình-1
0
0
0
0/0
2
Nông Nghiệp
0
0
0
0/0
3
Beat VN
0
0
0
0/0
4
Hắc Mã
0
0
0
0/0
5
GSG
0
0
0
0/0
6
Tây Du Kí
0
0
0
0/0


Kết quả

- Nhất: Thái Bình
- Nhì: Beat VNThái Bình-1 2 - 0 Beat VN
Thái Bình-1 2 - 0 Hắc Mã
Thái Bình-1 2 - 0 GSG


Beat VN 2 - 0 Hắc Mã
Beat VN 1 - 2 GSG


Hắc Mã 2 - 0 GSGBẢNG D
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
chovinh.com
3
0
9
6/0
2
KT Pro
2
1
6
4/4
3
Bắc Ninh Ham Vui
1
2
3
4/4
4
Tiến lùn Đi Bão
0
3
0
2/6
5
Phong Cách
0
0
0
0/0
6
Trường Phát-EC
0
0
0
0/0


Kết quả. Trường Phát-EC, Phong Cách bỏ

- Nhất: chovinh.com
- Nhì: KT Pro


chovinh.com 2 - 1 BN Ham Vuichovinh.com 2 - 0 KT Pro
chovinh.com 2 - 0 Tiến Lùn Đi Bão

BN Ham Vui 1 - 2 KT Pro
BN Ham Vui 2 - 1 Tiến Lùn Đi Bão

KT Pro 2 - 0 Tiến Lùn Đi Bão


BẢNG E
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Trường Phát-00
0
0
0
0/0
2
Thái Bình-2
0
0
0
0/0
3
Hà Nội ĐSQM
0
0
0
0/0
4
Hà Nội Đẹp Zai
0
0
0
0/0
5
Nguyên Bình
0
0
0
0/0
6
GTV 9x
0
0
0
0/0


Kết quả. 

- Nhất:
- Nhì:


GTV 9x 0 - 0 Thái Bình-2
GTV 9x 0 - 0 Trường Phát-00
GTV 9x 0 - 0 Hà Nội Đẹp Zai
GTV 9x 0 - 0 HN ĐSQM
GTV 9x 0 - 0 Nguyên Bình

Thái Bình-2 0 - 0 Trường Phát-00
Thái Bình-2 0 - 0 Hà Nội Đẹp Zai
Thái Bình-2 0 - 0 HN ĐSQM
Thái Bình-2 0 - 0 Nguyên Bình

Trường Phát-00 0 - 0 Hà Nội Đẹp Zai
Trường Phát-00 0 - 0 HN ĐSQM
Trường Phát-00 0 - 0 Nguyên Bình

Hà Nội Đẹp Zai 0 - 0 HN ĐSQM
Hà Nội Đẹp Zai 0 - 0 Nguyên Bình

HN ĐSQM 0 - 0 Nguyên Bình


BẢNG F
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Hà Nội-1
0
0
0
0/0
2
Hà Nội Friends
0
0
0
0/0
3
BK-K52
0
0
0
0/0
4
9x Đẹp Zai
0
0
0
0/0
5
Đen Nóng Đỏ
0
0
0
0/0
6
Biết Đâu Bất Ngờ
0
0
0
0/0


Kết quả

- Nhất: Hà Nội-1
- Nhì:


Hà Nội-1 0 - 0 HN Friends
Hà Nội-1 0 - 0 BK-K52
Hà Nội-1 0 - 0 9x Đẹp Zai
Hà Nội-1 0 - 0 Đen Nóng Đỏ
Hà Nội-1 0 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ

HN Friends 0 - 0 BK-K52
HN Friends 0 - 0 9x Đẹp Zai
HN Friends 0 - 0 Đen Nóng Đỏ
HN Friends 0 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ

BK-K52 0 - 0 9x Đẹp Zai
BK-K52 0 - 0 Đen Nóng Đỏ
BK-K52 0 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ

9x Đẹp Zai 0 - 0 Đen Nóng Đỏ
9x Đẹp Zai 0 - 0 Biết Đâu Bất Ngờ

Đen Nóng Đỏ 0 - 0 Biết Đâu Bất NgờBẢNG G
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
LQBN
0
0
0
0/0
2
Chém Bố Né
0
0
0
0/0
3
Nam Trực
0
0
0
0/0
4
FB MU
0
0
0
0/0
5
HVKTMM
0
0
0
0/0
6
Tứ Đại Ác Nhân
0
0
0
0/0


Kết quả

- Nhất:
- Nhì:


LQBN 0 - 0 Chém Bố Né
LQBN 0 - 0 Nam Trực
LQBN 0 - 0 FB MU
LQBN 0 - 0 HVKTMM
LQBN 0 - 0 Tứ Đại Ác Nhân

Chém Bố Né 0 - 0 Nam Trực
Chém Bố Né 0 - 0 FB MU
Chém Bố Né 0 - 0 HVKTMM
Chém Bố Né 0 - 0 Tứ Đại Ác Nhân

Nam Trực 0 - 0 FB MU
Nam Trực 0 - 0 HVKTMM
Nam Trực 0 - 0 Tứ Đại Ác Nhân

FB MU 0 - 0 HVKTMM
FB MU 0 - 0 Tứ Đại Ác Nhân

HVKTMM 0 - 0 Tứ Đại Ác NhânBẢNG H
#
Team
Thắng
Thua
Điểm
Hiệu số
1
Thanh Niên Hà Nội
0
0
0
0/0
2
Tử Thần
0
0
0
0/0
3
BK-K56
0
0
0
0/0
4
FCRM-VEC
0
0
0
0/0
5
Mềm Mại
0
0
0
0/0
6
King Flower
0
0
0
0/0


Kết quả

- Nhất:
- Nhì:


TN Hà Nội 0 - 0 Tử Thần
TN Hà Nội 0 - 0 BK-K56
TN Hà Nội 0 - 0 FCRM-VEC
TN Hà Nội 0 - 0 Mềm Mại
TN Hà Nội 0 - 0 King Flower

Tử Thần 0 - 0 BK-K56
Tử Thần 0 - 0 FCRM-VEC
Tử Thần 0 - 0 Mềm Mại
Tử Thần 0 - 0 King Flower

BK-K56 0 - 0 FCRM-VEC
BK-K56 0 - 0 Mềm Mại
BK-K56 0 - 0 King Flower

FCRM-VEC 0 - 0 Mềm Mại
FCRM-VEC 0 - 0 King Flower

Mềm Mại 0 - 0 King FlowerTrong 1 bảng đấu có 2 team bằng điểm nhau thì thứ hạng được quyết định:

- Hiệu số thắng thua.
- Kết quả đối đầu trực tiếp giữa 2 team.Thi đấu theo sơ đồ...

Bình luận và Chém gió 19

Tin AOE có thể bạn quan tâm

 ‎[TTTT] 11h 4.1.2013 Hà Nội - Trường Phát - Gặp mặt đầu năm (04/01/2013)

 [TTTT] 12h Thứ 7 ngày 5-01-2013 TN Hà Nội vs Trường Phát EC Người Về từ Lòng Đất (05/01/2013)

 [TTTT] 19h ngày 5-1-2012 Liveshow Chimsedinang vs Những người bạn (05/01/2013)

 [Video+Kết quả] Linda vs Tutj solo 3 thể loại ngày 6-1-2013 (06/01/2013)

 [TTTT] 12h30 ngày 8-1-2013 Thanh Niên HN vs Phương Đông Handsome (08/01/2013)

 [Thư giãn] Aoe Chế: Có khi nào chơi game (Có khi nào rời xa) (09/01/2013)

 [Đã hoãn] 19h ngày 9-1-2013 VaneLove vs Tiểu Thủy Ngư - Cọ sát (09/01/2013)

 [TTTT] 12h ngày 9-1-2013 Hà Nội vs Trường Phát: Ngọa Long - Quần Chiến (09/01/2013)

 [TTTT] 12h30 thứ 6 ngày 11-1-2013 Hà Nội vs Nghệ An (11/01/2013)

 [TTTT] dự kiến 12h ngày 12-1-2013 Thanh Niên Hà Nội vs Nghệ An: oán báo oán (12/01/2013)

 [TTTT] 12h hơn ngày 13/01/2013- Thái Bình vs Hà Nội: Khai Trương quán Dũng Con. (13/01/2013)

 [Blog Aoe] Hình ảnh và tiểu sử game thủ Linda (Cụ Rùa) 13-1-2013 (13/01/2013)

 [Blog Aoe] Hình ảnh Chimsedinang - 1 thoáng Hải Phòng hôm 13-1-2013 (15/01/2013)

 [Đã hoãn] 19h ngày 15-01-2013 VaneLove vs Sơ Luyến - Khẳng định tên tuổi (15/01/2013)

 [TTTT] 11h30 ngày 16-1-2013 Thanh Niên Thủ Đô vs Thanh Niên Quê Bác (15/01/2013)

 [TTTT] 12h ngày 17-1-2013 Trường Phát EC vs Thái Bình - Mừng SN Việt BM (16/01/2013)

 [Thông báo] Giải thưởng siêu khủng: Giải Club AoE Hà Tĩnh Open ngày 27-1-2013 (17/01/2013)

 [Thông báo] Danh sách và thời gian thi đấu giải Aoe Hà Nội Open 3 ngày 19-1-2013 (17/01/2013)

 [TTTT] 12h 18-1-2013 Hà Nội vs Trường Phát - Duyên Nợ (18/01/2013)

 [Video+Kết quả] Vòng loại giải Aoe Hà Nội Open 3 ngày 20-1-2013 (19/01/2013)

Clip Đế Chế Mới

14:53

Vane_love, Bibi vs Gunny, Việt Bm C5.4

1.144 lượt xem · 19:36:05 16/04

Ads

tai iwin | Thắt Lưng Da Nam