Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

gametv | Video Đế Chế gametv | Video Clip AOE gametv

GameTV vs Liên Quân ngày 30/08/2015 - Chia tay Hồng Anh G_man BL

Tags: bibi,hehe,chimsedinang,vanelove,gman,hoangmainhi,chipboy,honganh, 44, vn

2015-08-30 14:24:27 · 96414 lượt xem

Liên Quân vs GameTV ngày 30/08/2015 - Chia tay Hồng Anh

Tags: bibi,hehe,chimsedinang,vanelove,gman,hoangmainhi,chipboy,honganh, 44, vn

2015-08-30 14:12:21 · 22148 lượt xem

GameTV vs Nam Đồng ngày 26 08 2015 - Có chimsedinang

Tags: chimsedinang,thanhtam, 22, vn

2015-08-26 15:10:11 · 64343 lượt xem

Hà Nội vs GameTV ngày 26/8/2015 - Cuộc chiến không hồi kết

Tags: VaneLove, Hoàng Mai Nhi , Hồng Anh, No.1 , chipboy , truymenh, 44, vn

2015-08-26 13:52:26 · 18476 lượt xem

GameTV vs Hà Nội ngày 26/8/2015 - Cuộc chiến không hồi kết

Tags: VaneLove, Hoàng Mai Nhi , Hồng Anh, No.1 , chipboy , truymenh, 44, vn

2015-08-26 13:52:04 · 50082 lượt xem

GameTV Full Chim vs Hà Nội ngày 25/8/2015

Tags: chimsedinang,no1,chipboy,truymenh,hoangmainhi,vanlove,camquyt,ximang, 44, vn

2015-08-25 13:25:41 · 83195 lượt xem

Hà Nội vs GameTV ngày 25/8/2015

Tags: chimsedinang,no1,chipboy,truymenh,hoangmainhi,vanlove,camquyt,ximang, 44, vn

2015-08-25 13:25:25 · 10328 lượt xem

Máy GameTV - Giải Sao Đỏ mở rộng lần 3 ngày 16/8/2015 - Tuấn Tiền Tỷ BL

Tags: saodo,gametv,skyred,hanoi,thaibinh,tom,tieubachlong,chimsedinang,hoangmainhi,bibi,hehe,vanelove,truymenh,no1,honganh,tom,chipboy,yugi,meomeo, 44, vn

2015-08-16 10:49:51 · 153308 lượt xem

Máy THÁI BÌNH - Giải Sao Đỏ mở rộng lần 3 ngày 16/8/2015

Tags: saodo,gametv,skyred,hanoi,thaibinh,tom,tieubachlong,chimsedinang,hoangmainhi,bibi,hehe,vanelove,truymenh,no1,honganh,tom,chipboy,yugi,meomeo, 44, vn

2015-08-16 10:49:07 · 25098 lượt xem

Máy Hà Nội - Giải Sao Đỏ mở rộng lần 3 ngày 16/8/2015

Tags: saodo,gametv,skyred,hanoi,thaibinh,tom,tieubachlong,chimsedinang,hoangmainhi,bibi,hehe,vanelove,truymenh,no1,honganh,tom,chipboy,yugi,meomeo, 44, vn

2015-08-16 10:48:46 · 27470 lượt xem

Trận vượt khó không tưởng của GameTV khi quân là 1 mười 1 tịt trước Skyred

Tags: Bibi, Hehe,ChimSeDiNang,hehe,no1,honganh, 44, vn

2015-08-06 10:18:27 · 29210 lượt xem

GameTV vs Hà Nội + HeHe ngày 30/7/2015

Tags: no1,honganh,chimsedinang,chipboy,hehe,vanlove,quyt,hoangmainhi, 44, vn

2015-07-30 14:03:28 · 93928 lượt xem

Hà Nội + HeHe vs GameTV ngày 30/7/2015

Tags: no1,honganh,chimsedinang,chipboy,hehe,vanlove,quyt,hoangmainhi, 44, vn

2015-07-30 14:03:18 · 12405 lượt xem

Skyred vs GameTV ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

Tags: ChimSeDiNang, Hehe, Bibi, No.1 , khunglong , yugi, honganh, 44, vn

2015-07-29 14:26:30 · 18918 lượt xem

GameTV vs Skyred ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

Tags: ChimSeDiNang, Hehe, Bibi, No.1 , khunglong , yugi, honganh, 44, vn

2015-07-29 14:26:00 · 64100 lượt xem