Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Chimsedinang | Video Đế Chế Chimsedinang | Video Clip AOE Chimsedinang

GameTV vs Hà Nội + HeHe ngày 30/7/2015

Tags: no1,honganh,chimsedinang,chipboy,hehe,vanlove,quyt,hoangmainhi, 44, vn

2015-07-30 14:03:28 · 89777 lượt xem

Hà Nội + HeHe vs GameTV ngày 30/7/2015

Tags: no1,honganh,chimsedinang,chipboy,hehe,vanlove,quyt,hoangmainhi, 44, vn

2015-07-30 14:03:18 · 12069 lượt xem

ChimSeDiNang, Gunny Vs Bibi, Hehe ngày 29/7/2015

Tags: Bibi, Hehe,ChimSeDiNang, Gunny, 22, vn

2015-07-29 17:07:18 · 93943 lượt xem

Bibi, Hehe vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 29/7/2015

Tags: Bibi, Hehe,ChimSeDiNang, Gunny, 22, vn

2015-07-29 17:06:52 · 10309 lượt xem

Skyred vs GameTV ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

Tags: ChimSeDiNang, Hehe, Bibi, No.1 , khunglong , yugi, honganh, 44, vn

2015-07-29 14:26:30 · 18560 lượt xem

GameTV vs Skyred ngày 29/7/2015 - Vua chỉ có 1

Tags: ChimSeDiNang, Hehe, Bibi, No.1 , khunglong , yugi, honganh, 44, vn

2015-07-29 14:26:00 · 62615 lượt xem

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh ngày 28/7/2015

Tags: ChimSeDiNang, honganh,tieuthuyngu, dothanh, 22, vn

2015-07-28 22:34:20 · 55772 lượt xem

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Dai Dai, Hồng Ma ngày 28/7/2015

Tags: ChimSeDiNang, HongAnh, Dai Dai,hongma, 22, vn

2015-07-28 20:25:00 · 59447 lượt xem

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Shenlong, Tiểu Tiểu Hiệp ngày 28/7/2015

Tags: ChimSeDiNang, honganh,Shenlong, tieutieuhiep, 22, vn

2015-07-28 18:47:07 · 94693 lượt xem

Những trận đấu đi vào lịch sử của AOE thời hiện đại

Tags: honganh,bibi,chimsedinang,no1,vanelove,hoangmainhi, solo, vn

2015-07-27 13:47:17 · 38938 lượt xem

Những trận đấu highlight cực kì hay trong AOE của các Game thủ đỉnh cao

Tags: gunny,chimsedinang,vanelove, solo, vn

2015-07-24 17:01:37 · 81220 lượt xem

Thánh thủ nhà - Chimsedinang

Tags: chimsedinang, solo, vn

2015-07-24 12:47:27 · 78600 lượt xem

Trận đấu kinh điển khi Chimsedinang cầm Persian cân 2

Tags: Chimsedinang,vanelove,gunny,hoangmainhi, 22, vn

2015-07-23 10:12:48 · 52187 lượt xem

ChimSeDiNang, No.1 vs Tiểu Thuỷ Ngư, Đỗ Thánh ngày 21/7/2015 (Shang)

Tags: ChimSeDiNang, No.1,Tieuthuyngu, dothanh, 22, vn

2015-07-21 21:13:05 · 70666 lượt xem

ChimSeDiNang vs Đại Trù ngày 21/7/2015 (Assyrian)

Tags: ChimSeDiNang,daitru, solo, vn

2015-07-21 19:52:45 · 96159 lượt xem