Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video TraDa vs TanLap

Lượt xem 9.433
Số Clip 5
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
Trada vs Tanlap 2

Trada vs Tanlap 2

24:35 · 11.823 ·

Trada vs Tanlap 3

Trada vs Tanlap 3

21:12 · 9.230 ·

Trada vs Tanlap 4

Trada vs Tanlap 4

34:27 · 8.993 ·

Trada vs Tanlap 5

Trada vs Tanlap 5

15:37 · 8.876 ·

Trada vs Tanlap 6

Trada vs Tanlap 6

19:57 · 9.604 ·

Bình luân & Chém Gió