Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.462

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.935

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.640

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.841

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

31.877

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.895

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.412

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.646

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.597

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.173

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.839