Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.451

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.930

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.619

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.756

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

31.063

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.880

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.403

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.630

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.592

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.170

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.835