Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.440

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.922

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.582

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.693

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

30.532

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.863

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.397

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.621

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.587

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.168

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.832