Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.432

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.913

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.547

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.675

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

29.937

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.848

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.384

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.615

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.578

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.162

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.824