Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video Chung Kết GameTV 2 vs Hải Phòng ngày 7-10-2012

Lượt xem 45.534
Số Clip 4
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
GameTV 2 vs Hải Phòng CK1

GameTV 2 vs Hải Phòng CK1

16:28 · 14.472 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK2

GameTV 2 vs Hải Phòng CK2

09:27 · 8.293 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK4

GameTV 2 vs Hải Phòng CK4

12:00 · 7.541 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK3

GameTV 2 vs Hải Phòng CK3

28:59 · 7.623 ·

Bình luân & Chém Gió