Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video Chung Kết GameTV 2 vs Hải Phòng ngày 7-10-2012

Lượt xem 45.513
Số Clip 4
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
GameTV 2 vs Hải Phòng CK1

GameTV 2 vs Hải Phòng CK1

16:28 · 14.466 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK2

GameTV 2 vs Hải Phòng CK2

09:27 · 8.289 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK4

GameTV 2 vs Hải Phòng CK4

12:00 · 7.538 ·

GameTV 2 vs Hải Phòng CK3

GameTV 2 vs Hải Phòng CK3

28:59 · 7.617 ·

Bình luân & Chém Gió