Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video Bán kết ChimSeDiNang vs Gunny Aoe Ninh Binh 7-10-2012

Lượt xem 43.292
Số Clip 5
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
ChimSeDiNang vs Gunny 1

ChimSeDiNang vs Gunny 1

06:06 · 32.942 ·

ChimSeDiNang vs Gunny 2

ChimSeDiNang vs Gunny 2

10:38 · 29.922 ·

ChimSeDiNang vs Gunny 3

ChimSeDiNang vs Gunny 3

10:04 · 27.715 ·

ChimSeDiNang vs Gunny 4

ChimSeDiNang vs Gunny 4

12:39 · 27.807 ·

ChimSeDiNang vs Gunny 5

ChimSeDiNang vs Gunny 5

12:28 · 33.048 ·

Bình luân & Chém Gió